شکست در بازارهای مالی

از همان زمان کودکی چه در کتاب‌های درسی‌مان و چه در کتاب‌ها و رمان‌های اجتماعی این مثال را خوانده و شنیده‌ایم. حالا از کلاس مدرسه گرفته تا اعضای خانواده که بیان می‌کردند همیشه شکست پل موفقیت است. این مثال در همه‌جا و در همه بخش‌های زندگی اجتماعی و مالی ما صدق می‌کند.
بازارهای مالی مثل بورس، ارز دیجیتال و سهام را در نظر بگیرید. این بازارها معمولاً با نوسانات زیادی همراه هستند؛ بیشتر افراد به‌ویژه کسانی که به‌تازگی وارد این حیطه شده‌اند، تصور می‌کنند که به‌محض انجام هر معامله‌ای باید به سود کلانی برسند.
این تصور اشتباه نیست، اما باید حتی با سرمایه‌گذاری کلان هم خود را برای شکست احتمالی آماده کنید؛ زیرا این شکست پایان ماجرا نخواهد بود.
حالا ممکن است سوالی تحت این عنوان که چگونه می‌توان شکست را پلی برای رسیدن به موفقیت‌های بعدی دانست، مطرح شود.
نکته کلیدی ماجرا در همین‌جاست. پس‌از هر معامله‌ای به نتیجه دلخواه نرسیدید بهترین کار چیست؟ دلایل آن را بیابید‌. زمانی‌که متوجه اشتباهات خود شوید، راحت‌تر و محکم‌تر از قبل قدم خواهید برداشت.
نگاهی به زندگی آدم‌های موفق در حوزه مالی بیندازید. آن‌ها ممکن است بارها و بارها طعم تلخ شکست را چشیده باشند، اما دست از تلاش برنداشتند و همواره به‌دنبال علت‌یابی بودند. افراد موفق معمولاً هم دانش‌پذیر هستند و هم ریسک‌پذیر. آن‌هم در بازارهای مالی که ممکن است یک روز در اوج به سر ببرد و یک روز هم هیچ معامله‌ای در آن جریان نداشته باشد.
برای موفقیت در هر بخشی از زندگی، گاهی باید خود را برای شکست در بازارهای مالی آماده کنیم و جویای علت‌های آن باشیم. برای بازارهای مالی باید حسابی آموزش ببینید. بنابراین گاهی پذیرش ضرر و صلح با آن بهتر از نپذیرفتن آن و مدام سرزنش کردن خود است.